Chủ đề nóng

CẬP NHẬT đáp án đầy đủ tất cả mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2018

PV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/06/2018 11:04 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Đáp án, lời giải tham khảo môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 được cập nhật liên tục trên Dân Việt. Độc giả có thể ấn F5 để cập nhật.
Bình luận 0

Hôm nay (26.6), các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 với 2 môn thi là Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm. 

Trước khi thông đến bạn đọc các đáp án chính thức của bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD-ĐT công bố, dưới đây là gợi ý đáp án do Tổ Sinh học của Hocmai.vn thực hiện để thí sinh và người nhà tham khảo. 

Nguồn VNE (phần khoanh tròn trong đề thi không phải là gợi ý đáp án)

1. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 223

81A 82B 83C 84D 85C 86D 87B 88A
89B 90D 91A 92D 93C 94A 95D 96C
97B 98D 99C 101B 102C 103A 104A

2. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 213
81B 82D 83B 84C 85A 86B 87A 88A
89D 90D 91D 92C 93C 94B 95B 96A
97D 98B 99B 100B 101C 102DA 103B 104C
105C 106A 107D 108C 109AD 110CD 111A 112AD
113CA 114C 115BC 116C 117D 118DA 119CA 120D

3. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 206
81C 82B 83C 84C  85D 86D 87B 88B
89B 90A 91B 92A 93D 94C 95B 96C
97C 98A 99A 100C 101C 102D 103B 104D
105D 106CD 107C 108A 109B 110BC 111C- 112D-
113C- 114D- 115D- 116 117 118 119 120

4. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 201
81C 82A 83D 84B 85D 86C 87D 88B
89C 90D 91B 92B 93C 94B 95D 96D
97D 98D 99B 100A 101D 102A 103A 104A
105B 106D 107A 108C 109A 110C 111B 112D
113D 114C 115A 116D 117B 118B 119D 120D

5. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 202
81D 82C 83B 84A 85A 86D 87D 88A
89D 90A 91A 92D 93A 94C 95C 96B
97C 98A 99C 100D 101B 102B 103D 104D
105C 106C 107C 108A 109A 110A 111C

112C

113C 114D 115C 116D 117A 118D 119C 120C

6. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 203
81C 82B 83D 84C 85D 86A 87A 88D
89D 90B 91D 92C 93B 94A 95C 96B
97B 98D 99D 100A 101D 102D 103A 104A
105D 106A 107B 108B 109A 110B 111D 112B
113A 114D 115C 116C 117B 118C 119B 120D

7. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 204
81C 82C 83C 84B 85B 86D 87A 88A
89C 90D 91A 92C 93A 94B 95C 96B
97B 98B 99D 100D 101D 102B 103B 104D
105D 106C 107B 108D 109B 110D 111C 112D
113B 114B 115C 116B 117D 118C 119D 120C

8. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 205
81A 82B 83C 84C 85D 86D 87B 88B
89C 90B 91B 92B 93A 94D 95A 96D
97B 98A 99A 100A 101C 102B 103B 104C
105B 106B 107C 108D 109A 110A 111A 112D
113A 115C 116C 117B 118D 119D 120D

9. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 207
81B 82A 83B 84C 85C 86D 87A 88D
89B 90B 91B 92B 93B 94D 95A 96C
97A 98B 99B 101D 102D 103A 104A
105A 106D 107A 108B 109B 110B 111C 112C
113D 114A 115B 116C 117C 118A 119A 120A

10. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 208
81B 82C 83A 84D 85D 86A 87A 88C
89C 90B 91A 92C 93B 94A 95D 96C
97D 98B 99A 100B 101C 102D 103A 104A
105A 106D 107C 108C 109C 110A 111D 112B
113B 114D 115D 116D 117D 118A 119A 120C

11. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 206
81C 82B 83C 84C 85D 86D 87B 88B
89B 90A 91B 92A 93D 94C 95B 96C
97C 98A 99A 100C 101C 102B 103B 104D
105D 106C 107C 108A 109B 110B 111A 112D
113A 114D 115C 116A 117A 118D 119A 120A

12. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 209
81B 82D 83A 84B 85D 86C 87B 88B
89C 90C 91B 92D 93D 94A 95C 96C
97D 98A 99A 100A 101D 102C 103B 104D
105D 106A 107B 108D 109A 110D 111C 112B
113C 114D 115A 116A 117A 118B 119A 120C

13. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 210
81D 82A 83B 84A 85B 86C 87D 88C
89A 90A 91C 92D 93D 94C 95B 96B
97B 98A 99D 100A 101C 102A 103C 104B
105A 106B 107B 108C 109B 110C 111A 112D
113B 114D 115D 116D 117D 118 119 120

14. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 211
81A 82C 83C 84A 85D 86D 87B 88A
89D 90A 91C 92D 93D 94A 95C 96D
97B 98B 99A 100D 101D 102A 103A 104D
105A 106A 107A 108B 109D 110A 111A 112A
113B 114D 115D 116B 117D 118D 119B 120B

15. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 212
81D 82B 83B 84C 85A 86C 87C 88A
89B 90A 91C 92A 93A 94A 95C 96D
97C 98B 99C 100A 101C 102B 103C 104D
105C 106D 107B 108C 109C 110A 111C 112B
113C 114A 115A 116B 117B 118C 119A 120B

16. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 214
81D 82B 83B 84C 85A 86C 87C 88A
89B 90A 91C 92A 93A 94A 95B 96D
97C 98B 99C 100A 101C 102B 103C 104D
105C 106B 107D 108C 109D 110 111 112
113 114 115A 116C 117B 118C 119D 120B

17. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 215
81C 82C 83D 84B 85D 86C 87D 88D
89D 90B 91D 92B 93C 94A 95C 96A
97B 98B 99C 100A 101D 102D 103D 104C
105D 106B 107B 108D 109A 110C 111A 112D
113A 114A 115A 116B 117A 118D 119A 120B

18. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 216
81B 82B 83C 84C 95C 86B 87D 88B
89D 90D 91C 92D 93A 94D 95D 96A
97B 98A 99A 100B 101A 102D 103C 104A
105B 106C 107C 108B 109C 110A 111C 112B
113D 114B 115D 116D 117A 118D 119A 120D

19. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 217
81D 82C 83A 84D 85C 86B 87B 88C
89A 90B 91C 92A 93D 94D 95C 96D
97C 98B 99B 100D 101C 102B 103A 104A
105C 106B 107B 108C 109A 110C 111B 112A
113A 114C 115A 116A 117C 118B 119B 120B

20. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 218
81D 82D 83A 84C 85D 86D 87D 88B
89D 90B 91D 92B 93B 94C 95B 96D
97A 98B 99C 100C 101A 102B 103B 104D
105A 106B 107C 108A 109C 110B 111D 112C
113C 114B 115D 116C 117C 118B 119C 120A

21. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 219
81C 82B 83D 84D 85A 86A 87D 88A
89C 90A 91B 92A 93C 94A 95D 96B
97B 98B 99B 100C 101B 102A 103B 104D
105C 106D 107A 108B 109 110D 111D 112C
113D 114B 115B 116D 117A 118D 119B 120B

22. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 220
81B 82D 83A 84C 85C 86C 87D 88B
89C 90B 91A 92C 93D 94C 95A 96B
97B 98B 99C 100D 101D 102A 103B 104D
105C 106D 107B 108D 109A 110B 111A 112A
113C 114A 115D 116A 117A 118B 119D 120A

23. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 221
81A 82C 83D 84C 85A 86A 87A 88B
89D 90B 91B 92B 93C 94C 95D 96C
97C 98A 99C 100D 101C 102C 103D 104A
105D 106A 107C 108D 109A 110 111C 112A
113C 114A 115C 116C 117D 118C 119C 120D

24. Gợi ý đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 222
81D 82A 83D 84B 85D 86C 87B 88B
89A 90C 91D 92C 93D 94D 95A 96C
97A 98A 99D 100C 101D 102A 103C 104B
105A 106B 107C 108B 109B 110B 111A 112D
113B 114C 115C 116D 117C 118C 119A 120A

* Tiếp tục cập nhật...

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, gợi ý trước khi có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT. 

>>> XEM THÊM: 

CẬP NHẬT đáp án nhanh nhất 24 mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

CẬP NHẬT đáp án nhanh nhất 24 mã đề môn Hóa học THPT Quốc gia 2018

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem