Chủ đề nóng

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ: Kiện toàn bộ máy tổ chức để về đích

Đức Khánh (thực hiện) Thứ sáu, ngày 08/09/2017 07:30 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Sau 6 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), TP.Cần Thơ đạt nhiều thành tích đáng khả quan, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của thành phố có nhiều chuyển biến rõ nét. Với kết quả đạt được, thành phố quyết tâm đến năm 2020 tất cả 4 huyện và 36 xã đều đạt chuẩn NTM.
Bình luận 0

Dựa trên những kết quả ấn tượng trong thời gian qua của TP.Cần Thơ, phóng viên Báo NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Võ Thành Thống (ảnh) – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia  về những định hướng, mục tiêu cụ thể trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn TP.Cần Thơ trong năm 2017.

Đường giao thông nông thôn ở ấp Thầy Ký, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Ảnh: Đức Khánh

Với những kết quả đạt được, mục tiêu của TP.Cần Thơ phấn đấu trong năm nay là thêm 8 xã đạt chuẩn NTM (chỉ tiêu phải đạt là 7 xã và phấn đấu thêm 1 xã) theo Bộ tiêu chí TP.Cần Thơ về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020”.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ
Võ Thành Thống 

Trong năm 2017, thành phố đã có những định hướng cụ thể như thế nào trong việc xây dựng NTM, thưa ông?

- Định hướng của thành phố là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể trong tổ chức, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với những định hướng trên, vậy mục tiêu phấn đấu thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn thành phố trong năm 2017 cụ thể thế nào thưa ông?

- Với những kết quả đạt được, mục tiêu của thành phố phấn đấu trong năm nay thêm 8 xã đạt chuẩn NTM (chỉ tiêu phải đạt là 7 xã và phấn đấu thêm 1 xã) theo Bộ tiêu chí TP.Cần Thơ về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020. Số tiêu chí đạt bình quân/xã là 17,5 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; phấn đấu đến hết năm 2017 có 100% cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên tham gia công tác xây dựng NTM được đào tạo, tập huấn các nội dung về xây dựng NTM…

Việc xây dựng phát triển NTM một cách có hiệu quả, bền vững, tránh tình trạng chạy theo bệnh thành tích là cần thiết. Trong công tác chỉ đạo, điều hành cần “xoáy” sâu vào những trọng tâm cụ thể nào?

- Trước hết, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM các cấp; đồng thời kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM các cấp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp đẩy mạnh công tác có hiệu quả. Để việc xây dựng NTM phát triển bền vững, chúng tôi thường xuyên tổ chức đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí tại các xã xây dựng NTM nhằm đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017.

Ngoài ra, công tác phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân trong quá trình thực hiện xây dựng NTM luôn được quan tâm, đây là công tác hết sức quan trọng. Việc thực hiện này thứ nhất nhằm khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại) sản xuất với quy mô lớn, tập trung và ứng dụng những tiến bộ khoa học vao trong sản xuất.

Thứ hai, triển khai thực hiện các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch của ngành nông nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân; tập trung xây dựng những vùng sản xuất lớn theo mô hình cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp như: Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn TP.Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020…

Xin cảm ơn ông!  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem