Một huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% vào năm 2025

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 05/12/2023 12:53 PM (GMT+7)
Huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,4% vào cuối năm 2025.
Bình luận 0

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

Phú Lương là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên với trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1 xã và 8 xóm đặc biệt khó khăn.

Năm 2022, tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, toàn huyện Phú Lương còn 1.475 hộ nghèo (chiếm 5,39%) và 1.222 hộ cận nghèo (chiếm 4,46%). Trong đó, có 1.843 hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ dân tộc thiểu số và phần lớn sinh sống ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% năm 2025 - Ảnh 1.

Diện mạo nông thôn mới của Phú Lương ngày càng có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hà Thanh

Trước thực trạng đó, huyện Phú Lương đã đề ra các mục tiêu phấn đấu trong việc thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu khoảng cách, chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Theo đó, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,39% (năm 2022) xuống còn dưới 3,4% vào năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 2%/năm trở lên trên tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn huyện. Xây dựng, nhân rộng 5 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đảm bảo cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều.

Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương đạt hơn 7,5 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương hơn 6,5 tỷ đồng, vốn từ ngân sách tỉnh 489 triệu đồng, vốn từ ngân sách huyện 489 triệu đồng.

Trong đó, các nguồn vốn huy động theo quy định như đối ứng từ ngân sách địa phương luôn được UBND huyện quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị ưu tiên lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án và vận động xã hội hóa, các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn có thêm các nguồn lực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% năm 2025 - Ảnh 2.

Từ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chị Bùi Thị Nhạn, xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương đã phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Phú Lương

Gia đình chị Bùi Thị Nhạn (xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là hộ nghèo nhiều năm của địa phương do không có vốn để phát triển kinh tế. Nhờ được hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp, gia đình chị Nhạn đã đầu tư chăn nuôi gà, lợn rừng, trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rừng. Nhờ đó, năm 2022, gia đình chị đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo và xây dựng được nhà cửa kiên cố, cuộc sống ổn định.

Bên cạnh hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, huyện Phú Lương còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo như: Hỗ trợ nhà ở, nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện tiếp cận thông tin; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều...

Huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% năm 2025 - Ảnh 3.

14 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Động Đạt (huyện Phú Lương) được hỗ trợ bò cái lai Sind để phát triển sản xuất. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Phú Lương.

Ngày 29/11 vừa qua, xã Động Đạt (huyện Phú Lương) đã bàn giao con giống thuộc dự án "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025" cho các hộ dân trên địa bàn xã. Theo đó, 14 hộ dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của 3 xóm Đồng Nghè 1, Đồng Nghè 2 và xóm Làng Ngòi được trao 14 con bò cái lai Sind.

Việc trao tặng bò giống nhằm giúp đỡ, tiếp sức, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, địa phương cũng tập trung vào việc hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, thành lập các HTX, tổ hợp tác, giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% năm 2025 - Ảnh 4.

HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Yên Đổ xã Yên Đổ, huyện Phú Lương giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập ổn định. Ảnh: Hà Thanh

Có thể thấy, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Phú Lương.

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: Trong thời gian tới, để công tác giảm nghèo đạt được hiệu quả thiết thực, huyện Phú Lương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ đến các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư, nhất là người nghèo, hộ nghèo về quan điểm chỉ đạo và nội dung chương trình giảm nghèo của huyện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo; thực hiện các chuyên mục thông tin tuyên truyền phổ biến các mô hình, các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về giảm nghèo và kết quả hoạt động của chương trình; giáo dục ý thức tự lực vươn lên, không ỷ lại.

Huyện miền núi của Thái Nguyên phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,4% năm 2025 - Ảnh 5.

Hội thi "Nông dân với công tác giảm nghèo và xây dựng huyện nông thôn mới" là một trong những chương trình giúp tuyên truyền hiệu quả về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương. Ảnh: HND huyện Phú Lương

Ngoài ra, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của Chính phủ. Tập trung huy động mọi nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện. Huy động từ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cấp xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem