Chủ đề nóng

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ

  • Chuyện về người Anh hùng Liệt sĩ của đoàn tàu không số

    Chuyện về người Anh hùng Liệt sĩ của đoàn tàu không số

    Một hôm, khi Nguyễn Đình Phương đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Cảnh sát, đang giờ lên lớp, anh được gọi lên gặp Ban Giám hiệu ngay. Bước vào Phòng Giám hiệu, Phương sững người khi thấy bên những bộ cảnh phục của các thầy cô còn có những bộ quân phục hải quân thân thương của cha anh.