Chủ đề nóng

Mở cửa phục hồi kinh tế

  • Chống dịch thông minh, linh hoạt sẽ mở cửa được nền kinh tế

    Chống dịch thông minh, linh hoạt sẽ mở cửa được nền kinh tế

    Theo TS.Võ Trí Thành, để mở cửa nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19, bài toán lớn nhất vẫn là tìm điểm cân bằng tối ưu, thông thái giữa khống chế dịch với mở cửa; làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển...