Chủ đề nóng

Danh sách bạn đọc ủng hộ bé Bùi Nhật Linh cập nhật đến 4.3.2018 (lần 1)

Ban Bạn đọc Thứ ba, ngày 06/03/2018 10:57 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Tính đến ngày 4.3.2018, bạn đọc đã ủng hộ bé Bùi Nhật Linh thông qua Báo số tiền trên 100.000.000 đồng.
Bình luận 0

* Ủng hộ qua tài khoản: 

Bạn đọc Mạc Thị Tâm ủng hộ 200.000 đồng 

Bạn đọc Phạm Việt Hà ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Mai ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lương Việt Lộc ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Lê Thanh Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Trang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lưu Thị Kheo ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Dương Thị Vân Hà ủng hộ 400.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quốc Hùng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Trịnh Thanh Mai ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Võ Triều Thái Dương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Khắc Nguyệt ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Ngọc Lập ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Võ Ái Hoài Anh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Phươgn Chi ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Vương Văn Hiếu ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kiều Vân ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Tố Quỳnh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Ngọc Hà ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Lan Hương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Phương Nam ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Thảo ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trần Phương Lam ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phan Minh Đức ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Năng Lương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Hà Thị Thu Hồng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Tố Quyên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thuấn Huyền ủng hộ 600.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Linh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Thu Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Cẩm Vân ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Vy Thị Hoàng Anh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hà ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thu Nga ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hiền ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Huỳnh Ha Uyên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Phan Thị Kim Thương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Nguyệt ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trần Bá Thu ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hung ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Thanh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Trịnh Kha Bá Đạt ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nghiêm Duy Ninh ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lam Nhi Hanh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bùi Văn Tuyên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đặng Thị Phương Lan ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Bùi Hồng Thái ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Tống Thị Nga Linh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hồng Linh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Ngọc Dung ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Hiền ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Từ Đức Hải ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lưu Huyền Trang ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Kim Dung ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Huỳnh Thị Ngọc Thuy ủng hộ 5.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quốc Thanh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Thân Văn Hoàng (Báo Tuổi trẻ) ủng hộ 1.200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Văn Đức ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Tiến Ngọc ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Đinh Thị Thu Hà ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Linh Phương ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lưu Thị Ngọc Hiệp ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Khánh Chi ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Hương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hằng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Kim Liên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Giang ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lưu Thị Vân Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Hạnh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Anh Tuấn ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Đỗ Mạnh ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Thu Thủy ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Thành Nhơn ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Hòa ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thanh Huyền ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Thủy ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Thúy Vân ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vương Hồng Y ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lê Long ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Hồng Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Tuyết ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Ngô Thị Tươi ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đinh Thị Hải Hà ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Lam ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Phương Quỳnh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Phương ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Hồ Hạnh Ngọc ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trương Thị Kim Dung ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Kiều Oanh ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Đồng Thị Thái Hà ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Vũ Bá Quyền ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Phương ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trần Thu Trang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phan Thị Hồng Hạnh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Thái Huy Lĩnh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy Hường ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Vương Nghị ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Hương Giang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hồng Nhạn ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phan Thị Thu Lan ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Trần Hồng Hạnh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Dung ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Bình Dương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàng ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Ngô Thị Kim Lệ ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Vương Thúy Ly ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Thúy ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Thắm ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Minh Dương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đặng Thị Thanh Hoa ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Phương ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Huyền ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Dương Hồng Nhung ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Khắc Ngọc ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Mỹ Linh ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Phương Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Diệu Thư ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Hoàng Thương Giang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hữu Duẫn ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Trang ủng hộ 230.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thu Huyền ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tô Thanh Ba ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Mai ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Riêng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vũ Quỳnh Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Hữu Hưng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Lê ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lương Diệu Liên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phan Thị Thanh Bình ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Nhi Na ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Trịnh Xuân Luân ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Tú ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Sương ủng hộ 250.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Xỵ ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Huỳnh Thúy Uyên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Trần Đức Sơn ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Kiều My ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phan Hồng Vân ủng hộ 50 USD

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải ủng hộ 500.000 đồng

* Bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn: 

Bạn đọc Vân Anh (Báo Điện tử Dân Việt) ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Đức Hòa (Hà Nội) ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Công Quốc và Minhbox (TP.HCM) ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Lan Hương (Hà Nội) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tạ Nguyệt (Báo Điện tử Dân Việt) ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Tuyết Mai (215 Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lan Anh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Ngọc Anh (Báo Điện tử Dân Việt) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Diệu An (Chủ tiệm bánh Mochi Diệu An) ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Phan Kim ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Hiền Linh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Phạm Kim Liên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Mai Diệu Hoàng ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Hali Nguyễn ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Cẩm Nhung ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Kieuanh Nghiêm ủng hộ 400.000 đồng

Bạn đọc Phạm Hường ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Phương Huyền ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Phạm Tuấn (Báo Điện tử Dân Việt) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Hạnh (BV Nhi Trung Ương) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phan Linh (Hà Nội) ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Dương Nghĩa (Hà Nội) ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Sopia Ánh Tuyết Nguyễn (Mỹ): 4.600.000 đồng 

Bạn đọc Thanh Hoa (Báo Điện tử Dân Việt): 300.000 đồng 

(Tiếp tục cập nhật... )

*Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, đêm 5.3 bé Bùi Nhật Linh đã qua đời sau 8 ngày chiến đấu kiên cường với tai nạn. Sáng 6.3, gia đình đã đưa bé Nhật Linh về Nghệ An để an táng. 

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và đại diện gia đình bé Bùi Nhật Linh (Nghệ An) xin chân thành cảm ơn sự động viên và ủng hộ của bạn đọc gần xa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem