Chủ đề nóng

Thông tin mới nhất về xét tặng giải thưởng HCM cho nữ sĩ Xuân Quỳnh

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 25/02/2017 07:30 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thông tin mới nhất trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính Phủ của Bộ VHTTDL ngày 24.2.2017, về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.
Bình luận 0

Văn bản báo cáo số 39/BC-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ VHTTDL ngày 24.2 có đoạn viết: "Ngày 23.2.2017, bà Lưu Khánh Thơ – đại diện gia đình của cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh đã có Đơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh do gia đình đã xin được giấy xác nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về việc tập thơ thiếu nhi “Bầu trời trong quả trứng” của tác giả Xuân Quỳnh được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983".

Nhà thơ Xuân Quỳnh (phải) ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị (ảnh tư liệu do nhà văn Thu Huệ cung cấp) 

Ngoài thông tin mới nhất về nữ sĩ Xuân Quỳnh, nội dung văn bản báo cáo của Bộ VHTTDL cũng đã nói rõ việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện đảm bảo theo quy định tại 03 cấp hội đồng.

Ngày 12-13.7.2016 Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể tại trụ sở Bộ VHTTDL, do Bộ Trưởng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì để xét tặng 25 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 133 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do 09 hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình theo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu của thành viên Hội đồng, có 18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 95 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đạt 90% số phiếu trở lên đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Ngày 31.8.2016, Bộ VHTTDL đã có  tờ trình số 168/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho 18 tác giả (đồng tác giả) trong đó có tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); tờ trình số 169/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

Ngày 21.9.2016 Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã có tờ trình số 2185/TTr-BTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả (đồng tác giả) và Giải thưởng Nhà nước cho 43 tác giả (đồng tác giả).

Nữ sĩ Xuân Quỳnh

Ngày 5.10.2016 Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình số 175/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả (đồng tác giả) và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 43 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 18.10.2016 Bộ VHTTDL có tờ trình số 222/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho 13 tác giả (đồng tác giả) (trong đó có hồ sơ của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); Tờ trình số 223/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 52 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp nhà nước.

Ngày 25.10.2016 Ban Thi đua Khen thưởng đã có tờ trình số 2524/ TTr-BTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 13 tác giả (đồng tác giả); Giải thưởng Nhà nước cho 52 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 18.11.2016 Thủ tướng Chính Phủ đã có tờ trình số 2070/ TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả (đồng tác giả); Giải thưởng Nhà nước cho 21 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 21.11.2016 Văn phòng Chính phủ có công văn số 10005/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chưa xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho 8 tác giả (đồng tác giả); Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 31 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 25.11.2016 Bộ VHTTDL tiếp tục có tờ trình số 258/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 3 tác giả (đồng tác giả) Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Đức Tiến, Nguyễn Minh Chuyên có cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp nhà nước.

Ngày 5.1.2017 Chủ tịch nước đã có Quyết định số 41/QĐ-CTN, Quyết định số 42/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (trong đó không có tên tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn)); Quyết định số 43/QĐ-CTN, Quyết định số 44/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Nhà nước cho 67 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo của Bộ VHTTDL gửi lên Thủ tướng

Ngày 14.2.2017 Bộ VHTTDL đã có tờ trình số số 31/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho hai cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn) có hồ sơ đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, tuy thiếu Giải thưởng theo quy định tại Khoản 3 điều 9 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhưng các tác phẩm này được Hội đồng đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoạn cuối báo cáo này cho biết thông tin, ngày 23.2, gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã gửi xác nhận giải thưởng cho tập thơ "Bầu trời trong quả trứng" cho Hội đồng. Vì thế, nhà thơ Xuân Quỳnh đã đầy đủ điều kiện để được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem