Chủ đề nóng

15 nghìn tỷ đồng nợ xấu của Sacombank sẽ được khoanh

Trần Giang Thứ ba, ngày 30/05/2017 12:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngày 22.5 vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã duyệt đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập. Một trong những nội dung được quan tâm, đó là lãi dự thu tính đến cuối năm 2015 là 15.126 tỷ đồng của Sacombank sẽ được khoanh lại và phân bổ dự phòng rủi ro trong 10 năm.
Bình luận 0

Tối muộn ngày 29.5, Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016. Đơn vị kiểm toán là Ernst & Young Việt Nam. Trong báo cáo tài chính kiểm toán của Sacombank có nhắc đến nội dung của Đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt ngày 22.5.2017.

Cụ thể, ngày 22.5.2017, Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Sacombank với thời gian thực hiện đến hết năm 2025 và các kiến nghị của ngân hàng tại Đề án tái cơ cấu về một số cơ chế và giải pháp để xử lý tài chính đối với các khoản lãi dự thu, trái phiếu đặc biệt VAMC, các khoản nợ xấu, các tài sản tồn đọng và các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt với NHNN theo Quyết định số 34 và Công văn số 426.

Các kiến nghị được đề xuất cho phép ngân hàng khoanh số lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng trên báo cáo tài chính của Ngân hàng đến ngày 31.12.2015 và phân bổ dần số lãi và phí dự thu này vào chi phí hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 10 năm theo Đề án tái cơ cấu do ngân hàng xây dựng.

Theo báo cáo tài chính riêng có kiểm toán năm 2015 của Sacombank, tính đến ngày 31.12.2015, lãi dự thu của Sacombank là 15.126 tỷ đồng. Nếu tính cả khoản phải thu, con số này lên tới 42.211 tỷ đồng.

Thứ hai, cho phép ngân hàng thực hiện giải pháp trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính theo Đề án tái cơ cấu do ngân hàng xây dựng trong thời gian thực hiện.

Thứ ba, cho phép ngân hàng thực hiện việc trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC theo năng lực tài chính trong thời hạn trái phiếu VAMC.

Thứ tư, yêu cầu ngân hàng xây dựng các biên pháp và lộ trình xử lý cụ thể, đảm bảo sớm xử lý dứt điểm các tài sản đã nhận cấn trừ nợ nhằm thu hồi vốn cho ngân hàng. Cho phép ngân hàng được bán nợ và các tài sản tồn đọng cho các tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. Trường hợp giá nợ thấp hơn dự nợ gốc thì phần chênh lệ giữa giá bán và dư nợ được phân bổ dần vào chi phi hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ thời điểm bán.

Thứ năm, các khoản đầu tư góp vốn mùa cổ phần vượt 11% vốn điều lệ công ty được góp vốn và sở hữu chéo được NHNN chấp thuận lộ trình xử lý để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành theo Đề án tái cơ cấu do ngân hàng xây dựng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính năm 2016, vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán viên Nguyễn Quốc Tuấn về Sacombank cho thấy ý kiến của kiểm toán không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Cụ thể, ý kiến kiểm toán cho rằng, Sacombank xử lý các khoản lãi dự thu, trái phiếu đặc biệt VAMC, các khoản nợ xấu, các tài sản tồn đọng và các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt bởi NHNN theo Quyết định số 34 và Công văn số 426.

“Vì vậy, cơ sở ghi nhận, đánh giá và trình bày các khoản mục nêu trên trong báo cáo tài chính hợp nhất này được ngân hàng thực hiện theo các văn bản phê duyệt của NHNN và Đề án tái cơ cấu và các kiến nghị của ngân hàng tại Đề án tái cơ cấu và được trình bày tại các thuyết minh liên quan trong báo cáo tài chính hợp nhất. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này”, Ernst & Young Việt Nam nêu ý kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem