Chủ đề nóng

Sát giờ “G”, Eximbank sửa đổi bổ sung điều lệ để “chống”… hủy họp đại hội đồng cổ đông

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 26/04/2019 09:24 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trước thềm diễn ra đại hội vài giờ, Eximbank đã bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc sửa đổi và bổ sung một loạt điều lệ. Mục tiêu của các điều lệ này là để đại hội diễn ra đúng tiến độ đã định theo pháp luật và điều lệ của Eximbank...
Bình luận 0

Sáng nay 26.4, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019. Đại hội được dự báo sẽ rất “nóng” bởi có nhiều thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn, tranh chấp ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cũng như tranh chấp cổ phần liên quan đến nhóm cổ đông liên quan đến Ngân hàng Nam Á…

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Eximbank năm 2019 dự kiến sẽ rất "nóng" (Ảnh:IT)

Cụ thể, trong dự thảo tờ trình, Eximbank đưa ra một loạt sửa đổi, bổ sung gồm Khoản 4 Điều 2; Điều 33; Khoản 6 Điều 35 và các nội dung khác về Điều lệ ngân hàng Eximbank.

Theo đó, với Tờ trình kiến nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Eximbank, nhà băng này kiến nghị được sửa theo hướng người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian khuyết Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc thay thế (Trước đó, theo điều lệ cũ của Eximbank, người đại diện theo pháp luật chỉ là Tổng Giám đốc).

Tờ trình này nêu rõ, hiện nay hoạt động của Eximbank đang xảy ra trường hợp Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm và ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế. Hơn nữa, theo quy định, chức danh Tổng Giám đốc của ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. Do đó, trong thời gian khuyết chức danh này, Eximbank không có người đại diện theo pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của ngân hàng, đại diện cho Eximbank với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án, các quyền và nghĩa vụ khác.

Theo Eximbank, kiến nghị sửa đổi Điều lệ trên nhằm đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Với Điều 33, tờ trình của Eximbank là sửa đổi một số quy định nhằm đáp ứng điều kiện tiến hành họp đại hội cổ đông.

Cụ thể, theo quy định cũ trong Điều lệ Eximbank, cuộc họp đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu cuộc họp lần đầu không thành công thì cuộc họp lần 2 được triệu tập trong vòng 30 ngày và chỉ được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tuy nhiên, với đề xuất sửa đổi mới, Eximbank đề xuất cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp phải tiến hành cuộc họp lần thứ 2 thì chỉ cần có ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết và được triệu tập trong vòng 30 ngày.

Tờ trình thứ 3 là sửa đổi Khoản 6, Điều 35. Theo đó, với quy định hiện tại thì việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của đại hội cổ đông chỉ được thông qua nếu có 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Còn trong tờ trình này, ngân hàng đề xuất sửa đổi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Lý giải cơ sở của các đề xuất, các tờ trình đứng tên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Minh Quốc, ông cho biết: “Điều lệ hiện nay của ngân hàng được thông qua từ họp đại hội cổ đông thường niên 2012. Đến nay, hầu hết căn cứ xây dựng Điều lệ đã hết hiệu lực, được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. Do đó, các nội dung của Điều lệ đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Do đó, Ngân hàng kiến nghị cổ đông giao Hội đồng Quản trị hoàn thiện Điều lệ mới theo hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

Một số nhân viên của Eximbank bị bắt liên quan đến vụ "bốc hơi" tài khoản của bà Chu Thị Bình (Ảnh: Quốc Hải)

Tại thời điểm 31.12.2018, tổng tài sản Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017, chỉ thực hiện được 86% kế hoạch năm. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 118.694 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017, thực hiện được 80% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC), tăng 3% so với năm 2017, cũng chỉ thực hiện được 92%. Dù dư nợ tín dụng không tăng nhiều nhưng chất lượng tín dụng đã cải thiện.

Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 hợp nhất đạt 827 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2018 chỉ còn 1,84% tổng dư nợ.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận năm nay đạt thấp, phía Eximbank cho biết, năm nay do đã trích bổ sung dự phòng 904 tỷ đồng (bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 số tiền 514 tỷ đồng và trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi của bà Chu Thị Bình và Nguyễn Thị Lam số tiền 390 tỷ đồng).

Được biết, kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) của Eximbank trước khi trích lập bổ sung các khoản dự phòng là 1.731 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem